Magyarországon az eltulajdonított gépjárművek, mintegy 80 % -a nem kerül vissza a tulajdonosához. Erre a komoly problémára jelenthet megoldást a műholdas gépjárművédelmi rendszer.

Mi az a GPS?

A GPS (Global Positioning System) egy olyan, az Amerikai Egyesült Államok (USA) védelmi minisztériuma által kidolgozott műholdas helyzetmeghatározó rendszer, melynek segítségével lehetőség van arra, hogy a Föld 98 %-án meghatározható legyen a vevőberendezés pozíciója.

GPS koordináták

Létezik egy furcsa nevű koordináta rendszer: a WGS84. A GPS mérések koordináta rendszerének is szokás hívni. Egy más megfogalmazás szerint nem más, mint a GPS-műholdak által sugárzott fedélzeti pályaadatok vonatkoztatási rendszere, geodéziai világrendszer.

A WGS84 (World Geodetic System) középpontja a Föld tömegközéppontjában van, vagyis geocentrikus (középpontjában a Föld áll) elhelyezésű alapfelület. A WGS84 közzétételéért az USA Védelmi Minisztériumának (közismertebb nevén Pentagon) katonai térképészeti szolgálata a felelős. Eredeti célja a globális méretű katonai navigációs és térképészeti feladatok megoldása volt. A magyarországi katonai topográfiai térképek is ebben a vetületben készülnek.

Ez az egyezményes földi vonatkoztatási rendszer az alábbiakat foglalja magába: a Föld normálalakja, normál nehézségi erőterét meghatározó adatok, földi vonatkoztatási koordinátarendszer, geopotenciál modell, és globális geoidkép, WGS84 rendszer és különböző geodéziai dátumok közötti átszámítási paraméterek, vetületi síkkoordináta-rendszer.

A műholdas helymeghatározás elve: három távolságmérés alapján, három ismert sugarú és középpontú gömb metszése adja a földi ismeretlen pont helyzetét. Mivel a vevő órahibáját is számításba kell venni, három helyett minimum négy műhold észlelésére van szükség. A WGS84 egy olyan forgási ellipszoidot jelöl, mely magában foglalja az egész Föld tömegét. A három koordináta: az ellipszoidi földrajzi szélesség, a földrajzi hosszúság és a vonatkoztatási ellipszoid feletti magasság.

A WGS84, és a másik leggyakoribb koordináta rendszer, az EOV (Egységes Országos Vetületi) között sokszor van szükség átszámításra, melyhez már számos átszámító alkalmazás is rendelkezésre áll.

Háromszögelés

Azt a legtöbben tudják, hogy a GPS nyomkövetés során a pozíciónk a műholdaktól mért távolság alapján kerül kiszámításra. A háromszögelés módszere valójában két ismert ponton, és az aktuális pozíciónkon alapszik. Ekkor a két pont közé egyenest lehet húzni, és ezek metszéspontja a helyzetünk. Azaz, ha ezt a két távolságot ismerjük, a helyzetünk a síkban meghatározható. Tehát, a háromszögelés során háromszögekkel kerül megállapításra egy ismeretlen pont (vevő) térbeli helyzete.

Az igazság valójában az, hogy a földfelszíni helyzet megismeréséhez nem elég három műhold, szükség van legalább négy műholdra, a geodéziai GPS műszereknek pedig ötre. A méréshez pedig ismernünk kell a vevő és a műholdak távolságát, a műholdak aktuális pályáját, és kisugárzott jelének megérkezési idejét.

Mindezekhez a GPS-vevőnek tudnia kell a műholdak atomóráinak pontos idejét is. A GPS vevő a PRN kódot használja ehhez, hiszen ez mutatja a vevőnek, hogy mely műholdtól, milyen álvéletlen jelsorozat érkezésére számíthat. A vevő a megkapott, és a várt jel ismeretében járatja saját óráját. Azt is figyelembe kell venni, hogy az atomórák nem tökéletesek, így a földi állomásoknak olykor ki kell igazítaniuk kell őket.

A háromszögelés képlete tehát a következő: műhold távolsága= időbeli különbség * rádióhullámok terjedési sebessége. Röviden, és tömören ezt takarja a háromszögelés módszere.

Mire használható?

A GPS technológiai előnyeit széles körben kiaknázzák, például vitorlázás, polgári légi irányítás, valamint az árufuvarozás terén, és nem utolsó sorban biztonságtechnikai, gépjárművédelmi célokra. A nem hadászati célra történő felhasználás esetén, pontossága 5 méteren belüli.

Miért pont a műholdas gépjárművédelem?

A normál riasztók és mechanikai védelmi berendezések idővel kiiktathatók, így végső soron a gépjármű ellopását sem tudják megakadályozni. Ezzel szemben a GPS alapú technológia segítségével a gépjármű távfelügyeleti rendszerbe köthető, a nem kívánt esemény bekövetkeztéről azonnal értesülünk, ezáltal sokkal valószínűbb gépjárművünk megtalálása, szemben azzal, ha nem használunk műholdas autóvédelmet.

Ajánlatot kérek Műholdas Autóvédelmi Rendszer beépítésére

Ügyfeleink

Tekintse meg kiemelt ügyfeleinket akik az elmúlt 6 évben megtiszteltek bizalmukkal!

bat
DEH-Draexlmaier
goodwill
hambau
imperial
intermetal
mediaworks
mol
schrack
sews-ceh
waberers
vtl_systems