Heti cikkünkben bemutatjuk a legtöbbünk által minden nap használt helymeghatározás, a navigáció és a műholdas nyomkövetés két alapfogalmát és működési elvüket

GPS koordináták

Létezik egy furcsa nevű koordináta rendszer: a WGS84. A GPS mérések koordináta rendszerének is szokás hívni. Egy más megfogalmazás szerint nem más, mint a GPS-műholdak által sugárzott fedélzeti pályaadatok vonatkoztatási rendszere, geodéziai világrendszer. 

A WGS84 (World Geodetic System) középpontja a Föld tömegközéppontjában van, vagyis geocentrikus (középpontjában a Föld áll) elhelyezésű alapfelület. A WGS84 közzétételéért az USA Védelmi Minisztériumának (közismertebb nevén Pentagon) katonai térképészeti szolgálata a felelős. Eredeti célja a globális méretű katonai navigációs és térképészeti feladatok megoldása volt. A magyarországi katonai topográfiai térképek is ebben a vetületben készülnek. 

Ez az egyezményes földi vonatkoztatási rendszer az alábbiakat foglalja magába: a Föld normálalakja, normál nehézségi erőterét meghatározó adatok, földi vonatkoztatási koordinátarendszer, geopotenciál modell, és globális geoidkép, WGS84 rendszer és különböző geodéziai dátumok közötti átszámítási paraméterek, vetületi síkkoordináta-rendszer.

A műholdas helymeghatározás elve: három távolságmérés alapján, három ismert sugarú és középpontú gömb metszése adja a földi ismeretlen pont helyzetét. Mivel a vevő órahibáját is számításba kell venni, három helyett minimum négy műhold észlelésére van szükség. A WGS84 egy olyan forgási ellipszoidot jelöl, mely magában foglalja az egész Föld tömegét. A három koordináta: az ellipszoidi földrajzi szélesség, a földrajzi hosszúság és a vonatkoztatási ellipszoid feletti magasság. 

A WGS84, és a másik leggyakoribb koordináta rendszer, az EOV (Egységes Országos Vetületi) között sokszor van szükség átszámításra, melyhez már számos átszámító alkalmazás is rendelkezésre áll.

Háromszögelés

Azt a legtöbben tudják, hogy a GPS nyomkövetés során a pozíciónk a műholdaktól mért távolság alapján kerül kiszámításra. A háromszögelés módszere valójában két ismert ponton, és az aktuális pozíciónkon alapszik. Ekkor a két pont közé egyenest lehet húzni, és ezek metszéspontja a helyzetünk. Azaz, ha ezt a két távolságot ismerjük, a helyzetünk a síkban meghatározható. Tehát, a háromszögelés során háromszögekkel kerül megállapításra egy ismeretlen pont (vevő) térbeli helyzete.

Az igazság valójában az, hogy a földfelszíni helyzet megismeréséhez nem elég három műhold, szükség van legalább négy műholdra, a geodéziai GPS műszereknek pedig ötre. A méréshez pedig ismernünk kell a vevő és a műholdak távolságát, a műholdak aktuális pályáját, és kisugárzott jelének megérkezési idejét.

Mindezekhez a GPS-vevőnek tudnia kell a műholdak atomóráinak pontos idejét is. A GPS vevő a PRN kódot használja ehhez, hiszen ez mutatja a vevőnek, hogy mely műholdtól, milyen álvéletlen jelsorozat érkezésére számíthat. A vevő a megkapott, és a várt jel ismeretében járatja saját óráját. Azt is figyelembe kell venni, hogy az atomórák nem tökéletesek, így a földi állomásoknak olykor ki kell igazítaniuk kell őket.

A háromszögelés képlete tehát a következő: műhold távolsága= időbeli különbség * rádióhullámok terjedési sebessége. Röviden, és tömören ezt takarja a háromszögelés módszere.

Ajánlatot kérek műholdas gépjárművédelemre

 

Ügyfeleink

Tekintse meg kiemelt ügyfeleinket akik az elmúlt 6 évben megtiszteltek bizalmukkal!

bat
DEH-Draexlmaier
goodwill
hambau
imperial
intermetal
mediaworks
mol
schrack
sews-ceh
waberers
vtl_systems